ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Πρωτοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 9, Απρίλιος 2013, σ. , https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5421.