ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Συντομογραφίες’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 35, Φεβρουάριος 2016, σ. XI, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5442.