ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Οπισθοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 2, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σ. , https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5513.