ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Κατάλογος των μελών της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. 3, τχ. 1-2, Απρίλιος 2013, σ. , https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5514.