Μισαηλίδου (Missailidis) Αννα (Anna) Γεωργίου (George). ‘Ο πύργος στο Πιτυός της Χίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Οκτώβριος 9, 2018). ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/13778.