ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Περιεχόμενα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): XII - XVI. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18454.