ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Οπισθοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 465–474. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 30, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18457.