ΜΠΟΥΡΑ (Natalia BOURA) Ναταλία, και ΤΣΙΡΓΙΑΛΟΥ (Aliki TSIRGIALOU) Αλίκη. ‘Το αρχείο του Χαράλαμπου Μπούρα στο Μουσείο Μπενάκη: Η γνωστή και άγνωστη πλευρά του αρχιτέκτονα και η φωτογραφική ματιά ενός βυζαντινολόγου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 17–28. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 8, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18460.