ΚΟΡΡΕΣ (Manolis KORRES) Μανόλης. ‘Αναχρησιμοποίηση λίθων. Ναός Παναγίας Γοργοεπήκοου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 29–66. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18462.