ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σταύρος. ‘Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 83–98. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18470.