ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γιάννης. ‘Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 99–110. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18471.