ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ελευθερία. ‘ Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 153–166. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 1, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18481.