ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σωτήρης. ‘Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 237–250. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18560.