ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κωνσταντίνος Θ. ‘Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 281–296. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 8, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18563.