ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μαίρη. ‘Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 347–356. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18571.