ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ευθύμιος Ν. ‘Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 375–386. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18573.