ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ναυσικά. ‘Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 415–426. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18577.