ΛΙΑΚΟΣ Δημήτρης. ‘Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 427–438. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18578.