ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Nano CHATZIDAKI) Νανώ. ‘Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 455–457. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18580.