ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ (Sophia KALOPISSI-VERTI) Σοφία, και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYIOTIDI-KESISOGLOU) Μαρία. ‘Tassos Papacostas and Maria Parani (eds), Discipuli Dona Ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος 22, 2018): 461–464. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18582.