ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Παναγιώτης Λ. ‘Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Ιανουάριος 1, 2018): 1–4. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18850.