ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Βασιλική. ‘Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος 8, 2019): 61–86. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 27, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21809.