ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Αγγελική. ‘Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος 8, 2019): 299–323. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 4, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21835.