ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Αναστασία. ‘Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος 8, 2019): 373–400. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 26, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21853.