ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Παγώνα. ‘Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος 8, 2019): 448–450. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21867.