ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). ‘Πρωτοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 41 (Αύγουστος 4, 2021): Ι-ΧΙΙΙ. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26173.