ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μιχάλης, και ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γιώργος. ‘Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 42 (Ιανουάριος 27, 2023): 93–128. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 10, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/32389.