ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. ‘Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 26 (Ιούλιος 6, 2011): 35–50. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4126.