ΣΕΜΟΓΛΟΥ Αθανάσιος. ‘Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 22 (Ιούλιος 6, 2011): 287–296. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 24, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4179.