ΓΚΙΟΛΕΣ Νικόλαος. ‘Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 23 (Ιούλιος 6, 2011): 83–98. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4194.