ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. ‘Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 24 (Ιούλιος 6, 2011): 185–194. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4223.