ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. ‘Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 27 (Ιούλιος 6, 2011): 193–206. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 12, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4273.