ΣΚΩΤΤΗ Τερψιχόρη-Πατρίτσια. ‘Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 28 (Νοέμβριος 23, 2011): 181–192. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4332.