ΞΑΝΘΑΚΗ Θέτις. ‘Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 29 (Νοέμβριος 23, 2011): 169–184. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4359.