ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Νίκος. ‘Ο Greco του Antonio Palomino’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 29 (Νοέμβριος 23, 2011): 185–194. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 3, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4360.