ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. ‘Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 31 (Νοέμβριος 23, 2011): 11–16. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4396.