ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λασκαρίνα. ‘Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 13–28. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4503.