ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Νικόλαος Β. ‘Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 146–168. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4509.