ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας. ‘Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 180–190. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4511.