ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μαρία. ‘Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 191–204. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4512.