ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης E. ‘Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος 11, 1972): 233–245. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4514.