ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. ‘Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 9 (Ιανουάριος 11, 1979): 249–260. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 12, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4550.