ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ευαγγελία. ‘Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος 10, 2014): 105–118. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 10, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4818.