ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σοφία. ‘Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος 10, 2014): 323–332. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4837.