ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Αδαμάντιος. ‘Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 75–79. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4855.