ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. ‘Αντιφώνησις του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 82–83. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4857.