ΣΤΡΑΤΗΣ Ευάγγελος Γ. ‘Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 3–14. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4862.