ΖΩΓΡΑΦΟΣ Παντελής Γ. ‘Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 49–61. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4865.