ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μιχαήλ Π. ‘Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 67–76. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 27, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4867.