ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μιχαήλ Π. ‘Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3, no. 1-2 (Απρίλιος 1, 2013): 77–78. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4868.